Avancen les obres de renovació d’Aigües Ter-Llobregat a la planta potabilitzadora del Ter

Els treballs de millora dels dipòsits de l’estació de tractament d’aigües potables del Ter formen part del pla d’inversions de la concessió L’actuació comporta una inversió global de 18,4 milions d’euros i suposa millorar la garantia d’emmagatzemament d’aigua pels propers 50 anys 12/07/2016 El director de l’Agència Catalana de l’Aigua