El 41% dels aqüífers està contaminat per nitrats

24 masses d’aigua subterrània depassen els límits que l’OMS recomana per al consum humà Una cisterna aboca purí en un camp d’Alcarràs (Segrià) El problema de la contaminació de l’aigua subterrània no deixa de créixer. La contaminació per nitrats ja afecta el 41% dels aqüífers catalans. Si al final del