El nou govern de Catalunya ha d’aprovar urgentment un Pla de Gestió Sequeres

El nou govern de Catalunya ha d’aprovar urgentment un Pla de Gestió Sequeres Cal un debat públic d’un Pla que l’ACA tècnicament ja té elaborat  Els mitjans de comunicació a Catalunya van plens. A Catalunya no plou des del passat 3 de novembre. L’any 2015 ha estat l’any més sec a